Search
All Categories
  Menu Close

  Popular Categories

  Loading...
  Featured products
  Picture of HAT Afrikaanse Skoolwoordeboek (USED) 9781770255951

  HAT Afrikaanse Skoolwoordeboek (USED) 9781770255951

  HAT Afrikaanse Skoolwoordeboek (USED) 9781770255951 Die HAT Afrikaanse skoolwoordeboek is onmisbaar in die klas. Dit bevat meer as 30 000 woorde en hul verbuigings, idiome en vaste uitdrukkings – eenvoudig verklaar en toegelig met duisende natuurlike voorbeeldsinne en – frases en meer as 300 illustrasies. Tesouruskassies help leerders hul woordeskat uitbrei, en nuttige inligting oor spelling en korrekte taalgebruik is ingesluit. Daar is inligting oor die herkoms van woorde, sinonieme,antonieme, manlike en vroulike vorme, intensiewe vorme en vergelykings. Agterin die woordeboek is ’n uitgebreide lys Afrikaanse afkortings, asook ’n omvattende lys terme wat leerders vir Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal moet ken.
  R 180,00 R 100,00
  Bestsellers
  Picture of Platinum Natural Sciences & Technology Grade 6 9780636135567

  Platinum Natural Sciences & Technology Grade 6 9780636135567

  Platinum Natural Sciences & Technology Grade 6 - Platinum natural sciences and technology grade 6 provides superior CAPS coverage and has been approved by the Department of Basic Education. What makes the Platinum natural sciences and technology grade 6 course unique? Special skills focus pages are provided to develop a new skill or to revise a prior skill; key concepts boxes summarises the unit in just a few sentences making it easier for learners to recall what's important; the programme of assessment is built in throughout each term of the learner's book, exactly where you need them for ease of use; revision sections include summary activities, language activities and revision activities giving your learners many chances to revise content and concepts; free book of photocopiable remediation & extension worksheets.
  R 176,00
  Picture of Afrikaans Handbook & Study Guide 9780620325844

  Afrikaans Handbook & Study Guide 9780620325844

  Afrikaans Handbook & Study Guide - A comprehensive reference book and set of notes that covers everything in one book. Covers the basics and fills in the gaps. Practical and user-friendly - simple, visual and logical. Colour-coded for easy understanding, recall and application.
  R 305,00
  Picture of English Handbook & Study Guide 9780620325837

  English Handbook & Study Guide 9780620325837

  English Handbook & Study Guide - English Handbook and Study Guide is a comprehensive English reference book, invaluable to teachers, students and as a home reference.
  R 320,00
  Picture of My Desktop Dictionary 9781863112604

  My Desktop Dictionary 9781863112604

  My Desktop Dictionary - My Desktop Dictionary is designed, written and illustrated for young children in their first years of learning. It is a student dictionary for children who are developing a written vocabulary and contains a wide range of commonly used words. Ample space is provided for recording new words that students may add to the dictionary.
  R 69,00
  Picture of Pharos Tweetalige Skoolwoordeboek 9781868902293

  Pharos Tweetalige Skoolwoordeboek 9781868902293

  Pharos Tweetalige Skoolwoordeboek - Die nuwe Pharos Tweetalige Skoolwoordeboek bevat meer as 10 000 trefwoorde uit Afrikaans en Engels. Hierdie versameling trefwoorde bevat die kernwoordeskat van albei tale. Die volgende inligting word vir elke trefwoord verskaf: woordafbreking, primere klem, fleksievorme soos meervoude, verledetydsvorme en trappe van vergelyking, 'n gepaste vertaling, en volsinne, wat die gebruik van die woord illustreer. Die trefwoord word in blou aangegee wat die woordeboek meer gebruikersvriendelik maak. Afleidings van die trefwoord word na die inskrywing gegee, sodat die gebruiker woordfamilies kan identifiseer. The new Pharos bilingual school dictionary contains more than 10 000 headwords from Afrikaans and English. This collection of headwords includes the core vocabulary from both languages. The following information is provided for each headword: syllabification, primary stress, inflected forms such as plurals, past tense forms and degree of comparison, an apt translation, and full sentences, which illustrate the use of the word. The headword is printed in blue to make the dictionary more user-friendly. Derivatives of the headword are included at the end of the article so that users can identify word families.
  R 199,00
  Picture of Tsotsi 9780994651648

  Tsotsi 9780994651648

  Tsotsi - A powerful and turbulent story, set in the late 1950s, about Sophiatown gangster Tsotsi, who menaces the streets.
  R 148,00
  Free Delivery
  Free Delivery

  Free delivery to your school * T& C's Apply

  Delivery anywhere in SA
  Delivery anywhere in SA

  We will deliver anywhere in South Africa

  Easy Payment Methods
  Easy Payment Methods

  Choose from our variety of simple easy payment methods

  One Stop Shopping
  One Stop Shopping

  All your stationary and books in one easy order